Huanyu Film, Perusahaan Hiburan dan Media China

Huanyu Film (东阳欢娱影视文化有限公司 / Dongyang Huanyu Film and Television Culture Co., Ltd.) adalah perusahaan produksi Tiongkok yang berbasis di Beijing, Tiongkok, diwakili oleh produser Yu Zheng.

Selebriti di bawah naungan Huanyu Film:

Aktor:
Nie Yuan
Xu Kai
Song Weilong
Merxat
Zhao Yiqin
Zhang Yijie (张逸杰)
Sun Ao (孙傲)
Hong Yao (洪尧)
He Fengtian (何奉天)
Wang Maolei (王茂蕾)
Wang Yizhe (王一哲)
Wang Yuwei (王宇威)

Aktris:
Ning Jing
Wu Jiayi
Bai Lu
Wu Jinyan
Yang Rong
Liu Min (刘敏)
Zhang Nan (张南)
Gao Yu’er (高雨儿)
Zhang Zexi (张译兮)

Daily Tionghoa - Huanyu Film, Perusahaan Hiburan dan Media China - 1

Spread the love

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 6 =