Peringkat Aktor yang berpengaruh menurut Power Star (26 April – 06 Mei 2021)

Peringkat Aktor yang berpengaruh menurut Power Star (26 April – 06 Mei 2021)

1. Wang Yibo
2. Gong Jun
3. Xiao Zhan
4. Zhang Zhehan
5. Bai JingTing
6. Ren Jialun
7. Li Yifeng
8. Deng Lun
9. Zhu Yilong
10. Cheng Yi

Baidu Index. : Wang Yibo
Baidu Information Index : Wang Yibo
Number of New Fans : Gong Jun
Tieba Activity : Xiao Zhan
Wechat Index : Xiao Zhan
Tieba Sign-in Number: Xiao Zhan
Weibo Hot Discussion : Xiao Zhan
Weibo Interaction: Zhang Zhehan

Spread the love

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 18 =