Top 10 Aktor China yang Paling Berpengaruh dan Populer menurut Power Star (10-16 Mei 2021)

Top 10 Aktor China yang Paling Berpengaruh dan Populer menurut Power Star (10-16 Mei 2021)
1. XiaoZhan
2. WangYibo
3. ZhangZhehan
4. GongJun
5. RenJialun
6. DengLun
7. BaiJingting
8. ZhuYilong
9. LiYifeng
10. LiXian

Breakdown:
Tieba activity: Xiao Zhan
Tieba check-in number: Xiao Zhan
Weibo hot discussion: Xiao Zhan
WeChat index: Xiao Zhan
Number of new fans : Zhang Zhehan
Weibo interactions: Zhang Zhehan
Baidu Information Index: Gong Jun
Baidu Index: Ren Jialun

Spread the love

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 18 =